Tabeller - Isoleringsevne


U-værdier ved ydervæg og kældervæg

U-værdi med afsæt i lambdaværdi og isolerings lagtykkelse.

Forudsætninger for tabelværdier er angivet før hver gruppe af tabeller. 

Beregninger er udført i overensstemmelse med DS418 "Beregnng af bygningers varmetab" - Tabelværdier er alle vejledende. Ved beregning af konkrete værdier for Energirammer med mere skal værdier bestemmes udfra de aktuelle materialeegenskaber.

Det er tilladt at interpolere indenfor tabellens værdier.

Bemærk at ikke alle tykkelser er aktuelle for alle typer/kvaliteter.

KUB vægelementer

 

 

 

 

 

 

Hule mure

Tabelværdier er baseret på isolansbidrag fra udvendig og indvendig overgangsisolans, tegl skalmur, Sundolitt isoleringslag samt letbeton bagvæg.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

41

38

36

34

33

31

50

0,47

0,45

0,44

0,42

0,42

0,40

60

0,42

0,40

0,39

0,38

0,37

0,35

75

0,37

0,35

0,34

0,32

0,32

0,30

100

0,30

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

125

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

150

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

175

0,19

0,18

0,17

0,17

0,16

0,15

200

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

0,14

225

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

250

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

275

0,13

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

300

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

0,09

 

 

 

Efterisolering

Tabelværdier er baseret på isolansbidrag fra udvendig og indvendig overgangsisolans, tegl skalmur, Sundolitt isoleringslag samt letbeton bagvæg.

 

Kælderisolering

Tabelværdier er baseret på isolansbidrag fra jordisolans (afhænger af vægdybde og er angivet over hver enkelt tabel) indvendig overgangsisolans, Sundolitt isoleringslag samt bagvæg (afhænger af type og er angivet over hver enkelt tabel).

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,53

0,52

0,52

0,50

100

0,34

0,33

0,32

0,31

150

0,25

0,24

0,24

0,22

200

0,19

0,19

0,18

0,18

250

0,16

0,16

0,15

0,14

300

0,14

0,13

0,13

0,12

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,36

0,35

0,35

0,34

100

0,26

0,25

0,25

0,24

150

0,20

0,20

0,19

0,19

200

0,16

0,16

0,16

0,15

250

0,14

0,14

0,13

0,13

300

0,12

0,12

0,12

0,11

 

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,5 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,49

0,49

0,48

0,46

100

0,32

0,31

0,31

0,30

150

0,24

0,23

0,23

0,22

200

0,19

0,18

0,18

0,17

250

0,16

0,15

0,15

0,14

300

0,13

0,13

0,13

0,12

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,5 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,34

0,34

0,33

0,33

100

0,25

0,24

0,24

0,23

150

0,19

0,19

0,19

0,18

200

0,16

0,16

0,15

0,15

250

0,14

0,13

0,13

0,13

300

0,12

0,12

0,11

0,11

 

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn indtil 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,46

0,45

0,45

0,43

100

0,31

0,30

0,29

0,28

150

0,23

0,22

0,22

0,21

200

0,18

0,18

0,18

0,17

250

0,15

0,15

0,15

0,14

300

0,13

0,13

0,12

0,12

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn indtil 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,32

0,32

0,32

0,31

100

0,24

0,24

0,23

0,22

150

0,19

0,19

0,18

0,18

200

0,16

0,15

0,15

0,14

250

0,13

0,13

0,13

0,12

300

0,12

0,11

0,11

0,11

 

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn større end 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,30

0,29

0,29

0,29

100

0,22

0,22

0,22

0,21

150

0,18

0,18

0,17

0,17

200

0,15

0,15

0,14

0,14

250

0,13

0,13

0,12

0,12

300

0,11

0,11

0,11

0,10

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn større end 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,23

0,23

0,23

0,23

100

0,19

0,18

0,18

0,18

150

0,15

0,15

0,15

0,15

200

0,13

0,13

0,13

0,12

250

0,12

0,11

0,11

0,11

300

0,10

0,10

0,10

0,09

 

 

 

 


Tabeller - Isoleringsevne

U-værdier ved ydervæg og kældervæg

U-værdi med afsæt i lambdaværdi og isolerings lagtykkelse.

Forudsætninger for tabelværdier er angivet før hver gruppe af tabeller. 

Beregninger er udført i overensstemmelse med DS418 "Beregnng af bygningers varmetab" - Tabelværdier er alle vejledende. Ved beregning af konkrete værdier for Energirammer med mere skal værdier bestemmes udfra de aktuelle materialeegenskaber.

Det er tilladt at interpolere indenfor tabellens værdier.

Bemærk at ikke alle tykkelser er aktuelle for alle typer/kvaliteter.

KUB vægelementer

 

 

 

 

 

 

Hule mure

Tabelværdier er baseret på isolansbidrag fra udvendig og indvendig overgangsisolans, tegl skalmur, Sundolitt isoleringslag samt letbeton bagvæg.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

41

38

36

34

33

31

50

0,47

0,45

0,44

0,42

0,42

0,40

60

0,42

0,40

0,39

0,38

0,37

0,35

75

0,37

0,35

0,34

0,32

0,32

0,30

100

0,30

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

125

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

150

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

175

0,19

0,18

0,17

0,17

0,16

0,15

200

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

0,14

225

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

250

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

275

0,13

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

300

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

0,09

 

 

 

Efterisolering

Tabelværdier er baseret på isolansbidrag fra udvendig og indvendig overgangsisolans, tegl skalmur, Sundolitt isoleringslag samt letbeton bagvæg.

 

Kælderisolering

Tabelværdier er baseret på isolansbidrag fra jordisolans (afhænger af vægdybde og er angivet over hver enkelt tabel) indvendig overgangsisolans, Sundolitt isoleringslag samt bagvæg (afhænger af type og er angivet over hver enkelt tabel).

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,53

0,52

0,52

0,50

100

0,34

0,33

0,32

0,31

150

0,25

0,24

0,24

0,22

200

0,19

0,19

0,18

0,18

250

0,16

0,16

0,15

0,14

300

0,14

0,13

0,13

0,12

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,36

0,35

0,35

0,34

100

0,26

0,25

0,25

0,24

150

0,20

0,20

0,19

0,19

200

0,16

0,16

0,16

0,15

250

0,14

0,14

0,13

0,13

300

0,12

0,12

0,12

0,11

 

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,5 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,49

0,49

0,48

0,46

100

0,32

0,31

0,31

0,30

150

0,24

0,23

0,23

0,22

200

0,19

0,18

0,18

0,17

250

0,16

0,15

0,15

0,14

300

0,13

0,13

0,13

0,12

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn indtil 1,5 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,34

0,34

0,33

0,33

100

0,25

0,24

0,24

0,23

150

0,19

0,19

0,19

0,18

200

0,16

0,16

0,15

0,15

250

0,14

0,13

0,13

0,13

300

0,12

0,12

0,11

0,11

 

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn indtil 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,46

0,45

0,45

0,43

100

0,31

0,30

0,29

0,28

150

0,23

0,22

0,22

0,21

200

0,18

0,18

0,18

0,17

250

0,15

0,15

0,15

0,14

300

0,13

0,13

0,12

0,12

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn indtil 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,32

0,32

0,32

0,31

100

0,24

0,24

0,23

0,22

150

0,19

0,19

0,18

0,18

200

0,16

0,15

0,15

0,14

250

0,13

0,13

0,13

0,12

300

0,12

0,11

0,11

0,11

 

300 mm betonvæg - Vægdybde under terræn større end 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,30

0,29

0,29

0,29

100

0,22

0,22

0,22

0,21

150

0,18

0,18

0,17

0,17

200

0,15

0,15

0,14

0,14

250

0,13

0,13

0,12

0,12

300

0,11

0,11

0,11

0,10

 

290 mm letklinkerbetonvæg - Vægdybde under terræn større end 2,0 m.

Tykkelse

Deklareret lambda værdi mW/mK

mm

38

37

36

34

50

0,23

0,23

0,23

0,23

100

0,19

0,18

0,18

0,18

150

0,15

0,15

0,15

0,15

200

0,13

0,13

0,13

0,12

250

0,12

0,11

0,11

0,11

300

0,10

0,10

0,10

0,09