C80

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Tilsat grafit som giver den grå farve og forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til terrændæk for bolig og varme tage. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Terrændæk
Primær anvendelse under beton terrændæk for almindelig boligformål. Ved belastning herudover bør Sundolitt Climate C80 anvendelighed vurderes særskilt – se dimensioneringstabeller på www.sundolitt.dk. Sundolitt Climate C80 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.
Sundolitt Climate C80 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Tag
Primær anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder, samt med tagfald 1:40 og 1:100 som standard.
Generelt
Sundolitt C80 kan anvendes overalt hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader.
Sundolitt Climate C80 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirknings af vandtryk.
Bidrag til konstruktionens isolans kan ses af U-værdi tabeller på www.sundolitt.dk.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Vær opmærksom på at Sundolitt Climate kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug ved terrændæk og vægge:
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
Vejledning - Facader med isolering af EPS - Brandmæssige forhold. Findes under dokumentation
For brug ved tag:
SBi-anvisning 273 ”Tag – Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer”
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.
Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Findes under Dokumentation.
MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Findes under Dokumentation.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm* Tykkelser: 100-500 mm* *bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Materiale til bygningsdelsbeskrivelse - BIPS
Se her https://www.sundolitt.com/da/faq/materiale-til-bygningsdelsbeskrivelser/#

C80 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Dokumentation

DK-EPD-V01-EPS Climate rapport 2018 pdf 643kb
EPS i loft og væg pdf 64kb
Ballasttal pdf 91kb
Rapport kapillaritet pdf 302kb
Luftspalter i EPS-isolering pdf 26kb
Sundolitt i ydervægge rev A pdf 246kb
Skillevægge dokumentation pdf 263kb
Artikel EPS søjler 20-dobler styrken i muret byggeri pdf 2937kb
Optimal isolering pdf 442kb
Dimensioneringsvejledning pdf 984kb
MK Godkendelse 6.10 1502 pdf 389kb
Brandvejledning Tag EPS isolering 2015-2 pdf 952kb
Brandvejledning Facade EPS Isolering Sep 2017 pdf 3481kb
Climate house pdf 596kb
DK-BRO-V01-Kombitag pdf 638kb
DK-BRO-V01-Facade pdf 3385kb
DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 1012kb
DK-BRO-V01-Lagerliste pdf 950kb
DK-EPS Climate Sikkerhedsdatablad pdf 251kb
DK-DOP- Climate C80 A 002 09 010617 pdf 106kb
C80 DoP A 002 09 010617 english pdf 107kb
Sundoltt Climate C80 beskrivelse docx 22kb
Sundolitt C80 pdf 115kb
SkillevaeggeBetondaekEPS xls 90kb
SundDATEPS og fejlmeldinger pdf 48kb
DK-BRO-V01-Tykkelser pdf 855kb
Grøn standard pdf 359kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 148kb