C80F TG

Fer og not kantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Tilsat grafit som giver den grå farve og forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet som isolering i hule mure og som isolerende underlag for pudsede facader (ETICS) - se "Eksempelsamling for facader med EPS"

Anvendelse
Facader
Primær anvendelse i hule mure (tegl, porebeton og beton) og som underlag for facadepuds (ETICS).
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Kan anvendes ved enfamilieshus (herunder også rækkehuse) i op til 2 etager, såfremt isoleringspladen afdækkes med pudssystem, der sammen med isoleringspladen, er testet efter SP Fire 105 jf. vejledninger til BR18. Pudsløsning kan endvidere anvendes ved en etages byggeri indenfor katgorierne Kontorbygninger, Forsamlingslokaler, butikker mv., Undervisningslokaler og Industri- og lagerbygninger.
Ved øvrigt byggeri/anvendelse skal Sundolitt Climate C80F minimum afdækkes med beklædning K10 B-s1,d0 - se vejledninger til BR18.
Generelt
Sundolitt Climate C80F kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.
Plader opsættes på plant, stabilt og bæredygtigt underlag.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Vær opmærksom på at Sundolitt Climate kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug i hule mure:
For anvendelse i hule mure se også notat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Findes under dokumentation.
Anvendelse i hule mure til erstatning af stabiliserende søjler, se rapport fra Teknologisk. Findes under Dokumentation.
For brug i pudsede facader (ETICS):
Vejledninger til BR18,
Vejledning - Facader med isolering af EPS - Brandmæssige forhold. Findes under
BYG-ERFA (21) 16 09 01 "Udvendig (efter)isolering - tegl-, beton-, og letbetonvægge med puds på isolering”.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 585x1185 mm (Fer & Not)
Tykkelser: 50-250 mm*
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Materiale til bygningsdelsbeskrivelse - BIPS
Se her https://www.sundolitt.com/da/faq/materiale-til-bygningsdelsbeskrivelser/#

C80 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Dokumentation

DK-EPS Climate Sikkerhedsdatablad pdf 251kb
DK-EPD-V01-EPS Climate rapport 2018 pdf 643kb
Sundolitt i ydervægge rev A pdf 246kb
Artikel EPS søjler 20-dobler styrken i muret byggeri pdf 2937kb
Optimal isolering pdf 442kb
Brandvejledning Facade EPS Isolering Sep 2017 pdf 3481kb
Climate house pdf 596kb
DK-BRO-V01-Facade pdf 3385kb
DK-BRO-V01-Lagerliste pdf 950kb
DK-DOP-Climate C80Fs A 004 13 010617 pdf 106kb
C80F DoP A 003 13 010617 english pdf 105kb
C80 DoP A 002 09 010617 english pdf 107kb
Sundoltt Climate C80F beskrivelse docx 22kb
Sundolitt C80F pdf 119kb
Grøn standard pdf 359kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 148kb