ROB 80 Tagboard

Sundolitt MW ROB 80 Tagboard er fremstillet af ubrændbar stenuldsisolering og anvendes som øverste lag på eksisterende og nye svagt hældende tage. Tagisoleringspladen er udviklet til at give et holdbart, hårdt og brandsikkert underlag til de fleste typer af tagdækning. Ved Sundolitt Kombitagsløsninger benyttes Sundolitt MW ROB80 som underlag for EPS og EPS Climate ved stålpladedæk og vaffeldæk.

Tag
Primær anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning.
Sundolitt MW leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder og alene som plane plader.
Generelt
Sundolitt ROB80 kan anvendes overalt hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader.
Bidrag til konstruktionens isolans kan ses af U-værdi tabeller på www.sundolitt.dk.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
Vejledning Brandmæssige forhold. Findes under dokumentation
For brug ved tag:
SBi-anvisning 273 ”Tag – Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer”
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.
Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Findes under Dokumentation.
MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Findes under Dokumentation.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 12000x1800 mm. Tykkelser: 20,25 mm * samt 25 mm med vlies Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
Se dokumentationsmateriale i link herunder.
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Supplerende Egenskaber
https://www.paroc.dk/produkter/bygningsloesninger/isolering-til-svagt-haeldende-tage/paroc-rob-80
Miljøvaredeklaration EPD
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1331837-1680690175/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/NEPD-4340-3565_PAROC-SE-Produced-Stone-Wool-Thermal-Insulation.pdf
Sikkerhedsdatablad
https://www.paroc.dk/hvorfor-paroc-stenuld/sikker