Kub 250

Kub 250 veggsystem for garasjer, støttevegger, hytter, bærevegger etc.

Sundolitt Kub er utviklet for å gi en enkel byggeprosess for mange forskjellige bruksområder. Produktet brukes mest til garasjer, innvendige støttevegger og bærevegger, men kan også brukes til hytter, støttevegger i terrenget og basseng for å nevne noe.

Dokumentasjon

Brosjyre Kub 250 09.17 pdf 1253kb
Mont. Kub 250 0119 pdf 4267kb

Relaterte produkter

Kub U17

Kub U17

Strips til stenderfeste

Strips til stenderfeste

Kub U11

Kub U11

Metallskinne - skrufeste

Metallskinne - skrufeste