Ambulansestasjon Harstad


På den nye ambulansestasjonen i Harstad hadde man behov for godt isolerte vegger, god trykkstyrke på gulvisolasjonen og en enkel byggeprosess. Man valgte Sundolitt Kub veggsystem til kjellerkonstruksjonen og Sundolitt EPS/XPS ellers til gulv og frostsikring.

Byggeprosessen gikk fint og på bildene ser vi betongfylling av hele hovedkonstruksjonen som utføres på vanlig måte med profesjonelle aktører på byggeplassen.

Produkter brukt i dette prosjektet

Kub U17

Kub U17

Kub U17 veggsystem - U-verdi 0,17 til 0,12.

Les mer +
EPS S80

EPS S80

Sundolitt EPS isolasjonsplate med 80 kPa trykkstyrke og lambdaklasse 38.

Les mer +
XPS300

XPS300

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 300 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 33 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +

Ambulansestasjon Harstad

På den nye ambulansestasjonen i Harstad hadde man behov for godt isolerte vegger, god trykkstyrke på gulvisolasjonen og en enkel byggeprosess. Man valgte Sundolitt Kub veggsystem til kjellerkonstruksjonen og Sundolitt EPS/XPS ellers til gulv og frostsikring.

Byggeprosessen gikk fint og på bildene ser vi betongfylling av hele hovedkonstruksjonen som utføres på vanlig måte med profesjonelle aktører på byggeplassen.

Produkter brukt i dette prosjektet

Kub U17

Kub U17

Kub U17 veggsystem - U-verdi 0,17 til 0,12.

Les mer +
EPS S80

EPS S80

Sundolitt EPS isolasjonsplate med 80 kPa trykkstyrke og lambdaklasse 38.

Les mer +
XPS300

XPS300

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 300 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 33 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +