Trondheim torg


Hele torget i Trondheim er isolert med Sundolitt XPS.

Sundolitt XPS som frostsikring gir sikkerhet mot telehiv og det forlenger sesongen i begge ender med sen tele i bakken om høsten og tidlig tining om våren.

Trondheim Torg-1.jpg

XPS300

XPS300

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 300 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 33 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +
XPS400

XPS400

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 400 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 34 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +
XPS500

XPS500

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 500 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 34 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +

Trondheim torg

Hele torget i Trondheim er isolert med Sundolitt XPS.

Sundolitt XPS som frostsikring gir sikkerhet mot telehiv og det forlenger sesongen i begge ender med sen tele i bakken om høsten og tidlig tining om våren.

Trondheim Torg-1.jpg

XPS300

XPS300

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 300 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 33 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +
XPS400

XPS400

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 400 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 34 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +
XPS500

XPS500

Sundolitt XPS isolasjonsplate med 500 kPa trykkstyrke og lambdaklasse fra 34 til 39 på tykkelser fra 50 til 150 mm.

Les mer +