DuoDrän Källarvägg

Sundolitt DuoDrän Källarvägg används som isolering och dränering av källarväggar

Skivan har två funktioner, dels får isoleringen temperaturen i väggen att stiga vilket torkar ut väggen och dels dräneras vatten som finns i marken runt huset ner via spåren i skivan.

Dokumentation

Sundolitt DuoDrän Källarvägg Sept 20 pdf 3348kb