Når det skal bygges garasje med trevegger trengs et solid fundament. Sundolitt Garasjeringmur gir en isolert solid ringmur å bygge videre på. Ringmuren og betongplaten støpes samtidig så dette er den mest effektive måten å gjøre det på. Når Garasjeringmuren er ferdig støpt er alt ferdig.

Dokumentasjon

DOP GR 0317 pdf 245kb
Mont. GR 0619 pdf 2737kb
Brosjyre GR 1019 pdf 996kb
FDV GR 12.19 pdf 33kb

Relaterte produkter

Skjøtelister

Skjøtelister

Dekklist

Dekklist

Sementfiberplater

Sementfiberplater

Radonsystem

Radonsystem