XPS frostsikring idrettsanlegg
  • Isolerer anlegget
  • Drenerer gjennom platene
  • Forlenger sesong vår og høst
  • Lett å legge
  • Reduserer bruk av frostsikre steinmasser
  • Kostnadseffektivt
XPS Fotballplater

XPS Fotballplater

Sundolitt Fotballplater for isolering av kunstgressbaner og andre idrettsanlegg.