Ringmur RE60

Sundolitt Ringmur RE60 har høyde 600mm og er et komplett ringmursystem som er enkelt å montere og gir meget kort byggetid. Ringmuren er forskaling, isolasjon og ferdig puss – i en løsning. Det gir meget god lønnsomhet.

Ringmur RE60 brukes til boliger, garasjer og andre bygg med lignende belastning mot grunnen. Denne høyden gir ekstra god klaring mellom kledning og bakkenivå. Ringmur er kjennetegnet med rask byggetid og stor fleksibilitet. Komplett system med teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk.

Dokumentasjon

DOP RE 0317 pdf 244kb
TG RE 0118 pdf 548kb
Mont. RE 0619 pdf 1109kb
Brosjyre RE 06.18 pdf 1188kb
TEK RE 0412 pdf 101kb
Mont. RE ENG 0619 pdf 1114kb
FDV RE 12.19 pdf 32kb
Detalj RE flytende gulv 0420 pdf 126kb
Detalj RE flytende på betong 0420 pdf 194kb
Detalj RE laftet vegg 0420 pdf 130kb
Detalj RE med varme 0420 pdf 120kb
Detalj RE pilaster 0420 pdf 355kb
Detalj RE pilaster industrihall 0420 pdf 156kb
Detalj RE på fjell 0420 pdf 112kb
Detalj RE trinnfri og såleblokk 0420 pdf 220kb
Detalj RE på såle 0420 pdf 206kb

Relaterte produkter

Ringmur RE35

Ringmur RE35

Skjøtelister

Skjøtelister

Ringmur RE45

Ringmur RE45

Radonsystem

Radonsystem