MW80

MW80 topplate gir ekstra trykkstyrke der det er behov for dette.

MW80 brukes som topplate over EPS på flate tak der det er behov for ekstra trykkstyrke.

Dokumentasjon

Brosjyre Tak 01.18 pdf 1298kb
DOP MW80 PE 0317 pdf 1123kb
FDV MW 08.16 pdf 37kb
TEK MW80 PE 0317 pdf 388kb